Teater Syklus

Teater Syklus er et Oslobasert kompani med turnehistorikk både i Norge og i utlandet. Med våre forestillinger ønsker vi å nå bredt ut til publikum, derfor lager vi teater for barn, ungdom og voksne. Ny norsk dramatikk er et hovedfokus, samtidig som vi har vår gamle slager Karius og Baktus på repertoaret hvert år.  Teater Syklus ble startet av skuespillerne Elsa Aanensen og Camilla Belsvik i år 2000. Elsa var involvert i flere produksjoner, men nå drives kompaniet av Camilla Belsvik.

tsfrontbiggertsfrontbiggertsfrontbiggertsfrontbiggertsfrontbiggertsfrontbigger